Artist statement - Norwegian

I mitt arbeid med fotografiet ønsker jeg å formidle min egen undring rundt det å være menneske og i forlengelsen hva som kjennetegner oss som individer. Oversette mønster, vittige tilfeldigheter og banale menneskelige situasjoner står sentralt i mitt virke.

Gjennom fotografiet ønsker jeg å vise betrakteren hvordan jeg opplever verden. Enten det er i form av dypt personlige tanker og opplevelser, eller ett distansert og observerende blikk på byrommet.

Prosjektene mine ønsker å gi observatøren en ny opplevelse av noe familiært, og deretter rom for refleksjon knyttet til bevissthet og den menneskelige tilstanden. Verkene jeg produserer krever derfor tålmodighet og et ønske om å forstå både seg selv og andre. 

R1-02392-0007.jpg
 

Past Exhibitions

Årsutstilling - Oslo Fotokunstskole - group exhibition 2019

Røynd - Galleri cyan - group exhibition 2019

Innbilling - Isotop - group exhibition 2019

Otium - Galleri Cyan - Solo exhibition  2018

Å stupe på grunt vann - Fotogalleriet - Group exhibition  2017